Còn mở

No Exit by jean paul sartre

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $342 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

1. Introduction

2. Setting

3. Gilbert (Beauvoir)-- pessimistic view (bottom of p. 115-early middle of 116)

4. Gilbert (Beauvoir)-- more optimistic view (middle of 116)

5. -Whitaker-- characters objectifying themselves

6. Whitaker-- "mutual blockage" [& maybe] his seeming change at the end of his article.

7. -Garcin's attitude/behavior toward Estelle

8. Garcin's attitude/behavior toward Inez

9. - Estelle's attitude/behavior toward Inez

10. Estelle's attitude/behavior toward Garcin

11. - Inez's attitude/behavior toward Estelle

12. Inez's attitude/behavior toward Garcin

13. Conclusion (ending of play, then thesis and summary of support)

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online