Submit some Articles

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách ₹240 - ₹2000 INR
 • Tổng Lượt Chào Giá 6

Mô Tả Dự Án

typing in notepad and there must no spelling mistakes . about 240 papers must be typed in 5 days of time. and after every line you type<br> is must without space. and payment will be done on that day when submission [url removed, login to view] people only. genuine and real project.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online