Đã đóng

Submit some Articles

Dự án này đã được trao cho tiwarikrn với giá ₹1350 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹240 - ₹2000 INR
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

typing in notepad and there must no spelling mistakes . about 240 papers must be typed in 5 days of time. and after every line you type<br> is must without space. and payment will be done on that day when submission [url removed, login to view] people only. genuine and real project.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online