Đã đóng

Academic writing- Write Email (Business communication)

Dự án này đã nhận được 36 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $37 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $15 USD
Tổng đặt giá
36
Mô tả dự án

Write two email messages

1> Include Jargon terms in first message

2> Second email should be clear and understandable to the reader who doesn't know about the subject

Read the attached document:

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online