Đã đóng

Advance technical analysis online course

Dự án này đã nhận được 45 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $976 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
45
Mô tả dự án

We are looking for someone to do content for our online course. We have the modules and lesson titles but do not have the time to put together the slides of th content. We have examples of similar online courses to give you direction. Someone with trading experience would be good but not nessasary. We have around 8 modules with 2-7 lessons in each.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online