Advance technical analysis online course

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $750 - $1500 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 45

Mô Tả Dự Án

We are looking for someone to do content for our online course. We have the modules and lesson titles but do not have the time to put together the slides of th content. We have examples of similar online courses to give you direction. Someone with trading experience would be good but not nessasary. We have around 8 modules with 2-7 lessons in each.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online