Đã hoàn thành

Article Writing

Dự án này đã kết thúc thành công bởi corpwriting với giá $15 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
47
Mô tả dự án

I want an article writer to simply write two articles of 500 words daily. The topics can be related to the Social Environment, Activities going viral and Animal Welfare etc. We have limited budget, in the starting we can afford $10 for an article of 500 words and as per the quality of content and exceptional writing skills, we will certainly raise of budget.

We need 2 articles on daily basis. Please submit your proposals along with the cost and questions you may have regarding this project.

Looking forward to your responses.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online