Đã hoàn thành

Article writer for Healthcare website / pharmaceutical company.

Dự án này đã kết thúc thành công bởi rajat07me với giá $30 USD trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
35
Mô tả dự án

Need freelancer writer for a pharmaceutical company who has experience of writing for healthcare blogs.

This is going to be an ongoing project.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online