Đã đóng

Article Re-writers Needed Feb 16

Dự án này đã được trao cho Nancy167 với giá $2 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 USD / hour
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

Good Day!

I need a writer to re-write 3500-4000 words on a daily basis

Rate:

$[url removed, login to view] for a 350-word re-write

(Kindly bid only if you agree to the rate)

No Initial Milestones

First Week Payment in the weekend and then on Monthly basis.

(Kindly bid only if you AGREE to my terms)

I will need you to start right away. (Please bid only if you can start right away)

Thank you

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online