Đã hoàn thành

3 Automotive Listicle articles (600 words each)

Dự án này đã kết thúc thành công bởi ayeshasuhail121 với giá £50 GBP trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
32
Mô tả dự án

I need 3 articles 600 words long on the following automotive subjects:

- 8 of the best car cleaning and car care tips (benchmark article: [url removed, login to view]) and try linking the best selling products on eBay: [url removed, login to view]

- Five Best Car Smartphone Mounts (benchmark article: [url removed, login to view] Please pick 5 of the coolest looking mounts!)

- 3 ways to dashboard-mount your smartphone (summarise benchmark article: [url removed, login to view])

Each article I have given a benchmark for content, however, please do not copy word for word. Try use your own words and creative language.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online