3 Automotive Listicle articles (600 words each)

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách £20 - £250 GBP
 • Tổng Lượt Chào Giá 32

Mô Tả Dự Án

I need 3 articles 600 words long on the following automotive subjects:

- 8 of the best car cleaning and car care tips (benchmark article: [url removed, login to view]) and try linking the best selling products on eBay: [url removed, login to view]

- Five Best Car Smartphone Mounts (benchmark article: [url removed, login to view] Please pick 5 of the coolest looking mounts!)

- 3 ways to dashboard-mount your smartphone (summarise benchmark article: [url removed, login to view])

Each article I have given a benchmark for content, however, please do not copy word for word. Try use your own words and creative language.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online