Đã đóng

Bazi Makaleleri Yeniden Yaz

Dự án này đã nhận được 22 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $27 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

hi dear freelancer,

I need an article writer that he/she will spin the articles I will supply.

Each article will be 1000-1200 words that this project will be an ongoing project.

Here you need to bid only for 1 article that I will pay to you this price for each article.

Please write a proposal that explains your article spin technique. You use any software or you spin the article by yourself.

Don't forget that articles should be human readable and quality.

Thanks

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online