Đã đóng

Become a Paid Blogger on IQubex

Dự án này đã được trao cho humbleemperor với giá ₹1300 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

Hi, I welcome every Technical Blogger to Bid my Project. I'm going to pay you the 60% of the Amount I get from Adsense and Affiliate Marketing generated through the article you write. The minimum amount, i.e threshold is $100.

Our blog gets a traffic of more than 500 a day and we want to recruit you to get more traffic and more growth which will ultimately generate you an Income!

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online