Đã hoàn thành

Brandstory Writing

Dự án này đã kết thúc thành công bởi happymarli với giá $28 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $40 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
38
Mô tả dự án

We now need a touching and inspiring brand story with around 150-200 words.

We are a start-up brand focusing on delicately curated DIY accessory kits, giving our clients everything they need to make bracelets or jewels that are unique and representative of their individual tastes and traits.

We would like to be a brand that inspires people to be more independent and confident, embracing all kinds of possibilities.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online