Career And resume Advisory Content For ChakrirBarta

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $50 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 7

Mô Tả Dự Án

Hi

I need 50 career and resume advisory article with 1000 words for Bangladeshi Online Job Portal

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online