Đã đóng

Content Writer Required

Dự án này đã nhận được 44 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €300 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Tổng đặt giá
44
Mô tả dự án

We are looking for an experienced article writer to help us create blog and articles for a couple of upcoming websites. The articles will cover a wide range of topics so all applicants to keep this in mind when submitting their proposals.

For further studies regarding the project, feel free to contact our manager directly on Skye pe at live:alexparker19500

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online