Đã đóng

Content Writers from India Required - Women Fashion related

Dự án này đã nhận được 14 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹22658 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹12500 - ₹37500 INR
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

Looking for Female content writers from India to write articles related to Women Fashion products

* Plagiarism free writing

* Should be able to generate minimum 1000 words per day

* Long-term ongoing works

* Payment will be issued on Mondays.

* We pay Rs. 25 for 500 words

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online