Đã đóng

Content Writing

Dự án này đã nhận được 54 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $110 SGD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 SGD
Tổng đặt giá
54
Mô tả dự án

I am looking for a content writer urgently with experience in writing articles for hotel or hospitality [url removed, login to view] person should produce examples of prior work and should have atleast 2-3 years of work experience in similar field. Please contact me urgently with your resume and pay is negotiable depending on the quality of work and experience.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online