Đã đóng

Content Writing

Dự án này đã nhận được 44 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $11 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$8 - $15 USD / hour
Tổng đặt giá
44
Mô tả dự án

We need reliable freelance writers for varied topics, including law and business.

Due to the nature of the content, we would like writers with plenty of experience. The quality of writing should be very good. You need to be reliable, contactable and able to work towards deadlines.

Only applicants who can deliver good turnaround times please. There will be on-going work for the right candidates, so please apply if you meet the above criteria.

You will receive guidance on each order given, including source links and tips on how to include the keyword. You will also receive feedback from the editing team to help you improve (if required).

We can pay $12 per 400 words

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online