Đã đóng

Content Writing

Dự án này đã nhận được 20 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €112 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

I'm looking for SEO & Marketing oriented tech writers. The job consist in promoting an anti-radiation + RFID blocker wallet case for iphone7. Content must be suitable for the packaging, the product web page and the instructions manual. The website already exists.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online