Đã hoàn thành

Content Writing

Dự án này đã kết thúc thành công bởi CrusssDaddy với giá $400 CAD trong 7 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 CAD
Đã hoàn thành trong
7 ngày
Tổng đặt giá
57
Mô tả dự án

We're looking for a writer to proof and re-work copy for our website. We have blurbs for products and services, about 20 in total.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online