Đã đóng

Content Writing -- 2

Dự án này đã nhận được 55 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £118 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
55
Mô tả dự án

web content writing

we are a start up, and we have some content need to be write up, we have already have some draft and idea. We need you to polish the language and make it more formal. Please let me know how much you will charge for a whole project, which involve something such as: filter, about us, who we are, why us and some functional instruction. We have construct a document with page and requirement.

Thank you and we are looking forward to cooperated with you~

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online