Đã đóng

Content Writing

Dự án này đã nhận được 20 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $342 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

Kind of writing: Brochure/Flyer

Num. of words: 2200-2500

Information for the business: Plumber

Topic: Boilers

Tone: Instructional/Educational

Outline & Structure: I need the following questions on the attached doc answered to the best and most descriptive of details.

Layman terms so that home owners can read, understand and take action from.

Extra notes: Ideally those who know about boilers will be suited to this job.

I will also be checking on [url removed, login to view] for duplicate content and anything that strikes me as keyword stuffed and duplicated I will refuse to pay. More than 5% duplicate on copyscape is my maximum leverage for this project.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online