Đã hoàn thành

Content Writing

Dự án này đã kết thúc thành công bởi writingspirit với giá $50 USD trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
40
Mô tả dự án

I am looking for someone to write health and wellness blog posts (no graphics or posting needed) from the perspective of a Mother. More casual friendly writing style. I will give topics for the articles. Must be 800 words. I am hoping to find someone I can use over and over again.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online