Đã hoàn thành

Content Writing

Dự án này đã kết thúc thành công bởi IvanD413R với giá $45 USD trong 7 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
7 ngày
Tổng đặt giá
36
Mô tả dự án

Hi,

the project is to create 10 personality quizzes:

- each quiz must contain at least 10 questions

- each question must contain 4 answers

- a quiz needs to have at least 4 different results

- quiz result (assessment) contains a title and 60-100 words description

- quiz results depends on the sum of points that a user will achieve in the quiz; therefore, you should assign a certain number of points to each answer, and make sure that the final result is reasonable

Important:

You will need to introduce the quizzes to my software built on LimeSurvey. I'll provide the access, documentation and assistance (if needed).

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online