Còn mở

Content Writing

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là ₹7782 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

Looking for a freelancer for an IT Consulting and Training firm based in Delhi.

Required for content curation/editing/proofreading for company press releases, brochures, mailers, articles, etc.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online