Đóng

Content Writing

Dự án này vừa được trao cho iGTTech với giá €16 EUR / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€12 - €18 EUR / hour
Tổng đặt giá
62
Mô tả dự án

The Project is a blog about electronic things and news. If you can research some things and write a blog about it you will make me happy. But don't copy :-)

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online