Đã đóng

Content Writing

Dự án này vừa được trao cho guptaritika2013 với giá ₹925 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹750 INR
Tổng đặt giá
41
Mô tả dự án

Want content writers in the following fields:

1. Diet and Nutrition

2. General Writing(preferably english literature persons with a flair for writing)

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online