Đã đóng

Content Writing

Dự án này đã được trao cho Nipuu với giá $89 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

Hi,

I need few writers to rewrite/write Amazon product descriptions in same product category.

Product category will be provided after project is awarded.

All articles must be unique and contain 250-350 words. No copy and paste all content will be analyzed with plagiarism checker.

I will need 3-5 articles a day for a total of 400 articles per writer.

You will be paid every 7 days after start of the project for the work completed.

Please bid for a total of 400 articles. With the bid send me a sample of your rewrite of any product you choose on [url removed, login to view](attach link to chosen product).

In your bid write 'Booooyyaaa' so I know that you read and understood the project description before bidding.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online