Đã đóng

Content Writing

Dự án này đã nhận được 16 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là RM122 MYR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
RM32 - RM99 MYR
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

I am looking for a freelancer to help me with my project. The skills required are Articles, Content Writing, Copywriting and Ghostwriting. I am happy to pay a fixed priced and my budget is RM10 - RM50 MYR. I have not provided a detailed description and have not uploaded any files.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online