Đã hoàn thành

Content Writing

Dự án này đã kết thúc thành công bởi writingmania9 với giá $27 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

It is necessary to write the text on a new page of the site hosteldubai16.com. About 6500 characters (1200-1400 words). More details in docx file. Please in comment write your price and conditions. If your work will be success we will give you another tasks for writing.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online