Content Writing

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $250 - $750 AUD
 • Tổng Lượt Chào Giá 55

Mô Tả Dự Án

I’m in the market for a copywriter for a quick turnaround job to write copy for a Car Rental Website.

• Keyword research

(Car Rental – South Africa)

• Professional copywriting (approx. 300 words per page)

(8 Pages approx. 300 words per page , writing about destinations in South Africa like Cape Town, the Kruger National Park and Johannesburg but with a Car rental theme.

• Title tags & meta descriptions for getting found on Google.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online