Đã đóng

Content Writing

Dự án này vừa được trao cho DdHardy với giá $250 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 AUD
Tổng đặt giá
55
Mô tả dự án

I’m in the market for a copywriter for a quick turnaround job to write copy for a Car Rental Website.

• Keyword research

(Car Rental – South Africa)

• Professional copywriting (approx. 300 words per page)

(8 Pages approx. 300 words per page , writing about destinations in South Africa like Cape Town, the Kruger National Park and Johannesburg but with a Car rental theme.

• Title tags & meta descriptions for getting found on Google.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online