Đã đóng

Content Writing

Dự án này đã nhận được 47 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $36 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 CAD
Tổng đặt giá
47
Mô tả dự án

I am looking for a freelancer to help me with my essay. I am happy to pay a fixed priced and my budget is $25 - $30 CAD. I have not provided a detailed description and have not uploaded any files. Write a 1000-1200 word 5 paragraph essay on "Compare and/or contrast living in Canada with living in another country".

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online