Content Writing

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $10 - $30 CAD
 • Tổng Lượt Chào Giá 49

Mô Tả Dự Án

I am looking for a freelancer to help me with my essay. I am happy to pay a fixed priced and my budget is $25 - $30 CAD. I have not provided a detailed description and have not uploaded any files. Write a 1000-1200 word 5 paragraph essay on "Compare and/or contrast living in Canada with living in another country".

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online