Đã hoàn thành

Content Writing

Dự án này đã kết thúc thành công bởi ColbySlater với giá £50 GBP trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

I am a garden designer needing some content written for my website.I have some content I have written myself that could be used or used as a starting point to write further content. Please contact me if you require any further information or direction.

Kind regards,

Sean

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online