Còn mở

Content Writing

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là €109 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
45
Mô tả dự án

I need you to write some content for my coaching web page I need About me. Services a home and introduction The main theme is coaching. It is about recognizing and clearing our energy and the patterns we have formed. To better prepare ourself for how we choose to respond to what is happening. To guide people back into their own inner leadership and knowing. I would need a description of the main practices I use and how they work.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online