Còn mở

Content Writing

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là $110 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 CAD
Tổng đặt giá
31
Mô tả dự án

My company does App & Dashboard development with leading front-end AngularJS. I'm looking for contracts for my skill set, and need a strong copywriter to write compelling sales copy for a new landing page / website. ~1000-1500 words.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online