Đã đóng

Content Writing - 100 Blogs - [url removed, login to view]

Dự án này đã được trao cho creativeink với giá ₹20000 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹12500 - ₹37500 INR
Tổng đặt giá
31
Mô tả dự án

Web site : [url removed, login to view]

Totally 100 Blogs - Each Blog (500-600) words

Each blog 2-7 Keywords will be provided. You need to research the keywords in Google and build the blog with very meaningful message and Copyscape cleared and must manage the density of the keywords. Our SEO team must give signoff on the density and our logistics team will read and sign off on the right context in the Blog.

Sample Keywords.

logistics management

ltl freight

canada customs

warehouse management

global logistics

freight charges

customs clearance

ltl shipping

cheap shipping

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online