Còn mở

Content Writing - 21/04/2017 00:53 EDT

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là ₹288 INR / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹100 - ₹400 INR / hour
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

Hello All,

We have a project(30 Pages website) to re write the content in UK English.

Pls revert asap.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online