Đã đóng

Content Writing Seeking US Native English Writers Immediate Work

Dự án này đã nhận được 8 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $23 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

I'm looking for seriously good English content writers. Writers need to be native English writers from the US. I need many many articles written on a regular basis. Articles are general topics with not much research needed. I will pay $2.5 for 500 words of original copyscape passed content. If you can start right away and begin to deliver work in a short time, have a zest for freelance writing and happy to work long term then apply now. Looking forward to work with a good writer straight away.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online