Đã đóng

Content Writing (Technical/ Non Technical) for a SaaS based web product

Dự án này đã nhận được 13 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹5195 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

Looking for a content writer for a SaaS web platform. You'd be required to convey the product idea through a catchy landing page content along with content for many other pages on the website.

You'd be required to write a short article/ blog post on a given topic based on which more pages would be given.

The topic shall be conveyed on receiving the bid.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online