Còn mở

Content Writing - Youtube video description

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $37 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
35
Mô tả dự án

We need a content writer to write for us 14 articles daily(everyday including weekends), each article will contain 150 words. We send you videos and all you have to do is watch and write about them. A content writer with experience without be able to do this for 2-3h work.

This job position is offered for 2 years. Do not apply if you are not able to work with us in long term.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online