Đã đóng

Content Writing for SC Publishing

Dự án này đã nhận được 39 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £1858 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£1500 - £3000 GBP
Tổng đặt giá
39
Mô tả dự án

This job is also to see if you process information. Do NOT use a freelance template for your proposal or it shall be deleted straight away. Please start your post with "SC Publishing".

The only information we are looking for is your years of experience, if you are a native English speaker and your price for 500 words. Any more information other than this, will not be reviewed.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online