Đã đóng

Content Writing for SEO category pages

Dự án này đã được trao cho jkken với giá $30 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Tổng đặt giá
27
Mô tả dự án

Need someone to write 120-150 words for each of my categories and my home page - there will be words that need to be used. And there is 39 different descriptions needed.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online