Đã hoàn thành

Content Writing for Technology Company Website

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Drynoch với giá $100 AUD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
31
Mô tả dự án

I need someone to help with writing the product descriptions and company introduction for an Information Security Services company website. Total content consists of an organisation introduction and descriptions for 3 of the service offerings.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online