Đã đóng

Content Writing for adityb8934

Dự án này đã nhận được 11 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹155 INR / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹100 - ₹200 INR / hour
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

Hi adityb8934, I have viewed you profile and your reviews and rating convince me that you have the ability to do the tasks.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online