Content Writing for app site in 6 languages

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 30

Mô Tả Dự Án

i need an excellent content writing for a cloud based transportation product site, it includes content writing for 15 website pages in 6 languages.

20 blog articles in english only.

10 industries in multiple languages

20 support articles for support pages in multi lingual.

languages will be English, Espanol, French, Russian, Arabic & Portuguese

all content needs to be proof read and validated for all languages.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online