Đã đóng

Content Writing for app site in 6 languages

Dự án này đã nhận được 29 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $144 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
29
Mô tả dự án

i need an excellent content writing for a cloud based transportation product site, it includes content writing for 15 website pages in 6 languages.

20 blog articles in english only.

10 industries in multiple languages

20 support articles for support pages in multi lingual.

languages will be English, Espanol, French, Russian, Arabic & Portuguese

all content needs to be proof read and validated for all languages.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online