Đã đóng

Content Writing for a finnish language blog

Dự án này đã nhận được 15 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $41 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

We are interested a IT blog content writer in finnish language.

The freelancer has to be a native fin and familiar with IT products.

SEO experience is a plus.

You are bidding on a 400-500 word test article writing which should content few links to our website as well as a simple HTML design.

Thank you.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online