Đã đóng

Content Writing for website

Dự án này đã nhận được 18 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹5909 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

I am planning to re-launch my website with new fresh content covering all our services, where you will get complete idea of what we do from our webpage and you will have to create all new content. That should be good enough to apply SEO in later course and good enough to force reader explore more in our website. I will be continuously in your contact to make it more powerful and effective.

This is just first part, then we will be working on newletters, promotions, etc.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online