Đã đóng

Content Writing only bid after reading project properly

Dự án này đã được trao cho coolwriter30 với giá £20 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £20 GBP
Tổng đặt giá
29
Mô tả dự án

we need someone to take care of all our marketing material writing, we will pay per sheet content writing for introductory letter to introduce our company services to local businesses and leaflet, flyer writing etc it has to be in good English and professional it requires short and attractive writing you will be writing for a4 sheet and a5 and a6 sheets if you don't do graphic we can get that done somewhere else if you are good marketing writer we can use you for regular basis

thank you

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online