Đã đóng

Content translator (English to Hindi) Very Smal Job

Dự án này đã nhận được 50 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹738 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 INR
Tổng đặt giá
50
Mô tả dự án

3 Lines Text Translator English to HINDI version only INDIAN peoples required

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online