Đã đóng

Create Resume for me MUST BE DONE IN A COUPLE OF HOURS

Dự án này đã được trao cho MyraPhD với giá $77 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

Looking for someone to create a resume for me.

I need it done within the next couple of hours. i will be available for questions until its finished

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online