Đã đóng

Create content for my page

Dự án này đã được trao cho sans300 với giá $20 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

I am looking for someone who can create descriptions for my services so i can publish onto my website, doesn't have to be very long for each description.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online