Đã đóng

Create posts for review app

Dự án này đã nhận được 30 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $281 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

Have an app that requires content population.

Will need the freelancer to post their experience on places of interest for tourism.

Address of place and other minor information is required

At least 200 words per review of place for each post. Review should be your own honest opinion of that place, doesn't necessarily need to sing praises of it.

At least 5 pictures per post

Please provide a sample for the above requirement to be considered for this project.

Plagiarism is strictly forbidden and no payment will be made once plagiarism is found.

Will need 300 posts and this may become a long term opportunity.

Provide time required and price for 300 posts.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online